Saturday, 10 December 2011

KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN

 SEJARAH PERKEMBANGAN KOMPUTER


Era Pra Penggunaan Mikrokomputer
1950-Instruksional pertama untuk penggunaan komputer
1959-Pertama kali diperkenalkan kepada murid sekolah 
1960 hingga 1970 - Penggunaan sistem perkongsian masa universiti :
- sistem IBM 1500
- Mini komputer pertama untuk instruksional : Digital Equipment Corp PDP-1
Hujung 1970-an-Dominasi syarikat Pusat Kurikulum Komputer (CCC) dan Pusat Kawalan Data (CDC) dalam bidang komputer
1977-Mikrokomputer pertama diperkenalkan di sekolah
Awal 1980-an- Pergerakan perisian penerbitan dimulakan
1980-an hingga 1990-an - Sistem Pembelajaran Bersepadu (Integrated Learning System) diwujudkan.
1994-Lahirnya World Wide Web (Web)
1998-International Society for Tecnology in Education (ISTE) telah membangunkan piawaian komputer
2000 dan seterusnya - Penggunann multimedia di dalam internet mula dan berkembang.